Publikation1

VÄDERSKYDD
Vi har valt att arbeta med Layhers Kedersystem som vi bygger ovanpå Layhers ramställning,  detta gör att vi bygger med stabila och pålitliga ställningar, även på höga höjder.

Vid t.ex taklyft rekommenderar vi väderskyddet.  Det ger friska hus och välmående husägare. Ostadigt väder
som regn och snö på en arbetsplats kan förstöra den mest välprojekterade byggnad, vilket givetvis inte är bra
för husägarna.  Det är lika viktigt att förebygga så fukt inte byggs in, som hållfasthet och brandsäkerhet.